YABANCILARDA OTURMA (İkamet) İZNİ
Çeşitli sebeplerle kısa veya uzun süreli olarak Türkiye’de doksan günden fazla kalacak, Türkiye’de öğrenim (eğitim) görecek, tedavi olacak yabancıların alması gereken izindir.
turma (İkamet) İzni Çeşitleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 30 uncu maddesinde altı çeşit oturma izni düzenlenmiştir. Bunlar;
-Kısa dönem oturma izni
-Aile oturma izni
- Öğrenci oturma izni
- Uzun dönem oturma izni
- İnsani oturma izni
- İnsan ticareti mağduru oturma iznidir.
Yabancıların çalışma izni başvurusu yapabilmeleri için de yine izin süresinin bitiminden itibaren 60 gün süreyle geçerli pasaport istenmektedir. Çalışma izni, yapılan düzenleme ile ikamet izni yerine de geçmekte olup, çalışma izni alan yabancıların ikamet izni almalarına ayrıca gerek duyulmaktadır.
Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz oturma izni başvuruları, bunların yenilenmesi ve bu işlemler esnasında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların mahkemeler ya da diğer kamu kurumları önünde çözülmesi ile ilgili olarak profesyonel hukuki hizmet sunmaktadır.
TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU Türk vatandaşlığı başvurusunun avukat aracılığı ile yapılması mümkündür.
Hukuk ve Danışmanlık Ofisimiz
-Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
-Türk vatandaşlığı başvurusu için şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etme
-Belgelerin tam ve doğru olarak hazırlanması ve başvurunun yapılması
gibi konularda danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımızın teknik bilgileri sayesinde işlemlerin doğru şekilde yapılmasını sağlar. Ayrıca Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılara danışmanlık vererek hangi yolla vatandaşlık kazanmanın daha kolay olabileceğini belirler.